Historie

Spredte træk i Skovhuset Skivholmes historie:

1857 – Det oprindelige stuehus opføres

1936 – Vinkelbygning (lade) tilføjes

1945 – Udhus (hønsehus og vaskehus) bag stuehuset tilføjes

1963 – Ejendommen opgives som landbrug

1964 – FDF Åbyhøj lejer huset. Der påbegyndes forhandlinger om køb. Menighedsråd, provst og skovrider modsætter sig.

1967 – Det lykkes FDF Åbyhøj at købe Skovhuset. Kirke- og landbrugsministerierne godkender handlen.

1968 – Ombygningen af Skovhuset til lejrhytte starter

1971 – Skovhuset indvies som lejrhytte

1978 – Byggeplaner for værkstedsbygning

1979 – Værksted bygges

1980 – Værksted indvies

1995 – Toiletter og baderum renoveres

2013 – FDF Åbyhøj overdrager Skovhuset Skivholme til FDF Galten

2014 – Efterisolering og nyt tag på hovedbygningen. 3 stk. 6-personers shelters opstilles.